Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
Добрич, 10.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх.№143-НС/09.03.2021г. от Валентина Станчева Йорданова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК и във връзка с Решение №42-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

Заменя членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000002

член

Иванка Василева Максимова

ПП ГЕРБ

082000006

член

Николинка Калева Янева

ПП ГЕРБ

082000011

член

Йордан Георгиев Топалов

ПП ГЕРБ

082000014

зам. председател

Веселина Дичева Георгиева

ПП ГЕРБ

082000015

секретар

Татяна Димитрова Карчева

ПП ГЕРБ

082000015

член

Цветан Йорданов Тодоров

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000002

член

Величка Димитрова Минчева

ПП ГЕРБ

082000006

член

Ирина Колева Иванова

ПП ГЕРБ

082000011

член

Цветан Йорданов Тодоров

ПП ГЕРБ

082000014

зам. председател

Николинка Калева Янева

ПП ГЕРБ

082000015

секретар

Вилислав Михайлов Обрешков

ПП ГЕРБ

082000015

член

Йордан Георгиев Топалов

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 10.03.2021 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения