Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Добрич, 10.03.2021

ОТНОСНО: определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1,  чл. 92, ал. 4, т.1 и ал. 5, чл. 90 във вр. с чл. 37 от Изборния кодекс, чл. 28, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на  ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

Р Е Ш И:

 1. В случай на образуване на избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., в Осми изборен район – Добрички, РИК Добрич определя броя на членовете във всяка такава секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК), както следва:

 - 5 (пет) членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

2. Определя ръководствата на ПСИК по т. 1 от настоящето решение в зависимост от броя на допълнително образуваните избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Осми изборен район – Добрички в съответствие с разпоредбата на чл. 92, ал. 6, изречение второ от Изборния кодекс, съгласно която в 5-членните СИК само парламентарно представените партии и коалиции ще имат по един член, както следва:

2.1. При образувана допълнителна 1 (една) секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето:

2.1.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

 

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

1

1

1

1

1

2.1.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

1

1

0

1

0

 

2.2. При образувани допълнително 2 (две) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето:

 2.2.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

2

2

2

2

2

2.2.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

2

2

1

0

1

           

2.3. При образувани допълнително 3 (три) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

3

3

3

3

3

 2.3.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

 2.3.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

3

3

1

1

1

 2.4. При образувани допълнително 4 (четири) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето:

 2.4.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

4

4

4

4

4

2.4.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

4

4

1

2

1

 

2.5. При образувани допълнително 5 (пет) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето:

2.5.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

5

5

5

5

5

 

2.5.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

5

5

2

2

1

2.6. При образувани допълнително 6 (шест) избирателни секции или 6 (шест) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

2.6.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

6

6

6

6

6

2.6.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

6

6

2

3

1

           

2.7. При образувани допълнително 7 (седем) избирателни секции или 7 (седем) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 

2.7.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

7

7

7

7

7

 

2.7.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

7

7

3

3

1

           2.8. При образувани допълнително 8 (осем) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето:

 2.8.1.Места за всички членове на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Общ брой членове на ПСИК

8

8

8

8

8

 2.8.2.Места в ръководствата на ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

ПП

„ГЕРБ"

КП

„БСП за България“

 

КП „Обединени патриоти“

 

ПП „ДПС“

 

ПП „ВОЛЯ“

 

Ръководни места

8

8

3

3

2

           

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 10.03.2021 в 18:00 часа

Свързани решения:

177-НС/30.03.2021

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения