Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Добрич, 12.03.2021

ОТНОСНО: утвърждаване на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина и тираж за изборите за народни представители насрочени на 4 април 2021г.

С изх. №НС-15-147/12.03.2021 г. на ЦИК в РИК Добрич е постъпило писмо заведено във входящия дневник с вх. №161-НС/12.03.2021 г., във връзка с  предпечатната подготовка и одобряване тиража на бюлетините за избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С оглед горното и във връзка със Решение №1997-НС/08.02.2021 г. на ЦИК и т. 5 и т. 6 от Решение №2134-НС/25.02.2021 г. на ЦИК, РИК Добрич се запозна с графичния файл на хартиената бюлетина за избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение №2134-НС/25.02.2021 г. на ЦИК,  и като взе предвид броя на избирателите от предварителните списъци в Осми изборен район – Добрички, завишени с 10 %, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. за Осми изборен район – Добрички, като образецът се разпечата и върху него се подписаха присъстващите членове, като си изписаха трите имена саморъчно и отбелязаха датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.
 2. ОДОБРЯВА тираж на бюлетините за отпечатване в Осми изборен район- Добрички в размер на 199 000 /сто деветдесет и девет хиляди /.

 

Одобреният образец на бюлетината е приложен към Протокол №14-НС/12.03.2021 г. от заседание на РИК Добрич, като неразделна част.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 12.03.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения