Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Добрич, 12.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №155-НС/11.03.2021 г. и с вх. №163-НС/12.03.2021 г. от Кина Драгнева -  упълномощен представител на ПП ГЕРБ, вх. №160-НС/12.03.2021 г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на СИК в Община Добрич

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800016

член

Красимира Славеева Атанасова

ПП ГЕРБ

082800019

член

Мариета Петрова Матева

ПП ГЕРБ

082800033

член

Венцислава Ганчева Георгиева

ПП ГЕРБ

082800067

член

Еленка Маринова Милева

ПП ГЕРБ

082800085

член

Николета Тошкова Русева

ПП ГЕРБ

082800099

член

Велизара Дончева Митева

ПП ГЕРБ

082800109

член

Габриела Венциславова Георгиева

ПП ГЕРБ

082800113

Зам. председател

Керанка Станева Дончева

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800016

член

Ивелина Иванова Василева

ПП ГЕРБ

082800019

член

Теменуга Тодорова Димитрова

ПП ГЕРБ

082800033

член

Димка Велчева Костадинова

ПП ГЕРБ

082800067

член

Емилия Кръстева Манева

ПП ГЕРБ

082800085

член

Илияна Стефанова Стефанова

ПП ГЕРБ

082800099

член

Кольо Костов Колев

ПП ГЕРБ

082800109

член

Марчо Иванов Георгиев

ПП ГЕРБ

082800113

Зам. председател

Светла Иванова Станева

ПП ГЕРБ

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800002

председател

Герасим Желязков Иванов

БСП за България

082800022

член

Иванка Господинова Александрова

БСП за България

082800038

член

Божанка Тодорова Баева

БСП за България

082800040

член

Дияна Георгиева Метева

БСП за България

082800045

член

Василка Иванова Атанасова

БСП за България

082800052

секретар

Антония Димитрова Янакиева

БСП за България

082800056

член

Виолета Илиева Георгиева

БСП за България

082800066

член

Еленка Колева Димитрова

БСП за България

082800067

секретар

Румяна Йорданова Радичкова

БСП за България

082800112

член

Любомир Байчев Петров

БСП за България

082800116

член

Димитър Петров Димитров

БСП за България

 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800002

председател

Янка Великова Янакиева

БСП за България

082800022

член

Румяна Димова Стоянова

БСП за България

082800038

член

Георги Станев Георгиев

БСП за България

082800040

член

Димитрина Русева Димитрова

БСП за България

082800045

член

Анастасия Георгиева Иванова

БСП за България

082800052

секретар

Валентина Енчева Георгиева

БСП за България

082800056

член

Елена Величкова Иванова

БСП за България

082800066

член

Теодора Емилова Калчева

БСП за България

082800067

секретар

Николай Динев Николов

БСП за България

082800112

член

Марияна Михайлова Илиева

БСП за България

082800116

член

Мария Василева Младенова

БСП за България

         

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800010

член

Жоро Андреев Русев

ПП ГЕРБ

082800011

член

Мария Колева Митева

ПП ГЕРБ

082800045

Секретар

Илияна Милева Стратиева

ПП ГЕРБ

082800058

Председател

Величка Желева Радилова

ПП ГЕРБ

082800081

член

Марияна Симеонова Разнотовска

ПП ГЕРБ

082800115

член

Атанаска Колева Йорданова

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800010

член

Петрияна Йорданова Колева

ПП ГЕРБ

082800011

член

Жени Тошкова Илиева

ПП ГЕРБ

082800045

Секретар

Анастасия Георгиева Иванова

ПП ГЕРБ

082800058

Председател

Мартин Галинов Първанов

ПП ГЕРБ

082800081

член

Симона Тошкова Иванова

ПП ГЕРБ

082800115

член

Павлета Алексиева Недева

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 12.03.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения