Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Добрич, 12.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №158-НС/12.03.2021 г. от Димитричка Георгиева Георгиева - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

 

080300020

член

Зафирка Драгомирова Гецова

ПП ГЕРБ

 

080300021

секретар

Силвия Георгиева Андреева

ПП ГЕРБ

 

080300021

член

Стелияна Костова Иванова

ПП ГЕРБ

 

080300032

секретар

Силвия Атанасова Тодорова

ПП ГЕРБ

 

080300037

председател

Силвия Георгиева Андреева

ПП ГЕРБ

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

 

080300020

член

Иванка Дойчева Иванова

ПП ГЕРБ

 

080300021

секретар

Камелия Янкова Илиева

ПП ГЕРБ

 

080300021

член

Биляна Георгиева Христова

ПП ГЕРБ

 

080300032

секретар

Силвия Иванова Симеонова

ПП ГЕРБ

 

080300037

председател

Виолета Георгиева Демирева

ПП ГЕРБ

 

           

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 12.03.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения