Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Добрич, 12.03.2021

ОТНОСНО: определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1,  чл. 92, ал. 4, т.1 и ал. 5, чл. 90 във вр. с чл. 37 от ИК и във връзка с Решение №2117/22.02.2021г. на ЦИК и Решение №14-НС/18.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

Р Е Ш И:

1. Определя състава на ПСИК по т. 1 от настоящето решение в зависимост от броя на допълнително образуваните избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Осми изборен район – Добрички в съответствие с разпоредбата на чл. 92, ал. 6, изречение второ от ИК, както следва:

1.1. При образувана допълнителна 1 (една) секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания, РИК Добрич определя състава на ПСИК, както следва :

А) Членове

Община

Добрич

Добричка

Балчик

Ген.Тошево

Каварна

Крушари

Тервел

Шабла

ПП/КП

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

ГЕРБ

2

2

2

2

2

2

2

3

БСП

1

2

2

1

2

2

2

1

ДБО

1

0

0

1

0

0

0

0

ДПС

1

1

1

1

1

1

1

1

ОП

1

1

1

1

1

1

1

1

ВОЛЯ

1

1

1

1

1

1

1

1

Общо:

7

7

7

7

7

7

7

7

                   

 

Б) Ръководство

Община

Добрич

Добричка

Балчик

Ген.Тошево

Каварна

Крушари

Тервел

Шабла

ПП/КП

Рък.

Рък.

Рък.

Рък.    

Рък.

Рък.

Рък.

Рък.

ГЕРБ

1

1

1

1

1

1

1

1

БСП

1

1

1

1

1

1

1

1

ДБО

0

0

0

0

0

0

0

0

ДПС

1

0

0

1

0

1

0

0

ОП

0

1

1

0

0

0

1

0

ВОЛЯ

0

0

0

0

1

0

0

1

Общо:

3

3

3

3

3

3

3

3

 

 

1.2. При образувана допълнителна 2 (две) секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания, РИК Добрич определя състава на ПСИК, както следва :

А) Членове

Община

Добрич

Добричка

Балчик

Ген.Тошево

Каварна

Крушари

Тервел

Шабла

ПП/КП

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

Чл.

ГЕРБ

4

5

4

4

4

4

4

5

БСП

3

3

3

3

3

4

4

3

ДБО

1

0

1

1

1

0

0

0

ДПС

2

2

2

2

2

2

2

2

ОП

2

2

2

2

2

2

2

2

ВОЛЯ

2

2

2

2

2

2

2

2

Общо:

14

14

14

14

14

14

14

14

                   

 

 

Б) Ръковдоство

Община

Добрич

Добричка

Балчик

Ген.Тошево

Каварна

Крушари

Тервел

Шабла

ПП/КП

Рък.

Рък.

Рък.

Рък.    

Рък.

Рък.

Рък.

Рък.

ГЕРБ

2

2

2

2

2

2

2

2

БСП

2

2

2

2

2

2

2

2

ДБО

0

0

0

0

0

0

0

0

ДПС

2

1

1

1

1

1

1

1

ОП

0

1

1

1

1

1

1

0

ВОЛЯ

0

0

0

0

0

0

0

1

Общо:

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 12.03.2021 в 18:45 часа

Свързани решения:

103-НС/17.03.2021

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения