Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
Добрич, 17.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Шабла

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №170-НС/16.03.2021г. от Даниела Желязкова Илиева - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Шабла.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №32-НС от 26.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

Заменя членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Шабла, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900007

Председател

Илияна Иванова Обретенова

ПП ГЕРБ

082900011

Председател

Красимира Петрова Велчева

ПП ГЕРБ

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900007

Председател

Пенка Тодорова Христакиева

ПП ГЕРБ

082900011

Председател

Деница Колева Петрова

ПП ГЕРБ

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 17.03.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения