Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Добрич, 05.07.2021

ОТНОСНО: действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, 

 

РЕШИ:

 1. Когато:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол.

В тези случаи незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване СИК уведомява РИК. РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр).

 1. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини.

В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК уведомява РИК. РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да приеме формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м) и да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр)

 

 1. В срок до 9 юли 2021г. Кметовете на Общините в Осми изборен район - Добрички, да определят със своя Заповед длъжностните лица от общинските администрации, за посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение действия и да уведомят РИК – Добрич, като посочат длъжностното лице, телефон за връзка и адрес на електронна поща.

 

 1. Настоящото да се сведе за изпълнение до Кметовете на: Община град Добрич, Община Добричка, Община Генерал Тошево, Община Тервел, Община Балчик, Община Каварна, Община Крушари и Община Шабла.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.73, ал.1 от ИК

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 05.07.2021 в 18:03 часа

Свързани решения:

121-НС/06.07.2021

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения