Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Добрич, 06.07.2021

ОТНОСНО: реда за предаване на СИК на формуляри от секционни протоколи № 96-НС-хм (за отчитане на резултатите от гласуването) и Приложение № 96-НС-кр (за извършване на преброяване на контролните разписки) в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г. на ЦИК и Решение №111-НС/05.07.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 

 1. В случай, че машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина, машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини или машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол РИК – Добрич, уведомява за решението си съответното длъжностно за предаване на председателя на СИК оригинал и чернова на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр).

 

След попълването на секционния протокол Приложение № 96-НС-кр, СИК извършва действията и попълва секционния протокол Приложение № 96-НС-м по реда на т. 1 и т. 2 от раздел IV (от МУ приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК) с една разлика – в т. 5 от протокола (Приложение № 96-НС-м) се вписва числото по т. 1 от протокола (Приложение № 96-НС-кр). Протоколът (Приложение № 96-НС-кр) е неразделна част от протокола (Приложение № 96-НС-м).

 1. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

2.1.Машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.2.Машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина (при наличие на такава), но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.3.Машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини.

Предаването на оригинал и чернова на формуляри от секционни протоколи № 96-НС-хм (за отчитане на резултатите от гласуването) и Приложение № 96-НС-кр (за извършване на преброяване на контролните разписки) става в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване се извършват при наличие на следните условия:

 • Констативен протокол - Приложение 4 към Методическите указания, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК – подписан от техник на „Сиела Норма” АД, председател и секретар  на СИК.
 • СИК уведомява РИК за възникналата ситуация, налагаща преустановяване на машинното гласуване.
 • Решение на ЦИК за преустановяване на машинното гласуване в конкретната секционна избирателна комисия и преминаване към гласуване с хартиена бюлетина.
 • Решение на РИК – Добрич за приемане и предаване на формуляри на секционните протоколи.
 1. РИК – Добрич, уведомява за решението си съответното длъжностно за предаване на председателя на СИК оригинали и чернова на формуляри от секционни протоколи по т. 2 формуляри от секционни протоколи № 96-НС-хм (за отчитане на резултатите от гласуването) и  Приложение № 96-НС-кр (за извършване на преброяване на контролните разписки) и получава формуляр от секционен протокол Приложение № 96-НС-м в случаите, когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини.

Секционната избирателна комисия извършва действията по преброяване на контролните разписки и попълва протокол Приложение № 96-НС-кр по реда на т. 1.1 и т. 1.2 от раздел V (от МУ приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК), след което извършва преброяване на хартиените бюлетини и попълва получения протокол (Приложение № 96-НС-хм) по реда на т.2.1 и т.2.2 от раздел V.

 1. За предаването се попълва приемо-предавателен протокол в три екземпляра (по един за СИК, за РИК и за общината) Приложение № 1 към настоящото решение, в който се вписват фабричните номера на получения и/или на новия/те формуляр/и на протокол/и, подписан от председател и секретар на СИК и определеното със Заповед на Кмета на съответната община длъжностно за предаване.
 2. Секционните протоколи получени и предадени по реда на настоящото решение се описват по номера в опис за съответната община, който се предава и съхранява в РИК.
 3. Лицата, които имат право да подпишат приемо-предавателен протокол по т. 4, неразделна част от настоящото решение, се определят със заповедта на Кмета на съответната община и взето за конкретния случай решение на РИК – Добрич.
 4. Настоящото решение да се предостави на общинските администрации, за запознаване на секционните комисии на територията на съответните общини.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Приложение №1

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 06.07.2021 в 18:19 часа

Свързани решения:

111-НС/05.07.2021

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения