Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Добрич, 27.02.2021

ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Крушари за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

Постъпило е предложение за състава на СИК на територията на Община Крушари от Кмета на Община Крушари с вх.№61–НС от 26.02.2021 г. Към предложението са представени изискуемите документи, съгласно т. 23 от Решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, във връзка с Решение №2111-НС/18.02.2021г. на ЦИК, а именно:

Предложение с имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията, която ги предлага и телефон за връзка. Приложен е списък на резервните членове, предложенията от участващите в консултациите партии и коалиции, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаване на коалициите за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за контакт, протокол за проведените консултации от 22.02.2021г., подписан от всички участващи в консултациите представители на партии и коалиции, както и съобщения за провеждане на консултациите.

Предложението на Кмета на Община Крушари отговаря на изискването на чл. 91, ал. 8 от ИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на съставите на СИК на територията на Община Крушари.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК и съгласно т. 25 от Решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, във връзка с Решение №2111-НС/18.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за Община Крушари, съгласно Приложение №1
 2. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове на СИК в Община Крушари, съгласно Приложение №2
 3. УКАЗВА на коалиция „Обединени патриоти“ да предостави списък с членове на СИК за Община Крушари в срок до 17:00, 28.02.2021г.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.02.2021 в 18:19 часа

Свързани решения:

77-НС/02.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения