Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
Добрич, 02.03.2021

ОТНОСНО: предложение за съставите на СИК в община Крушари за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. във връзка с Решение №42-НС/27.02.2021г. на РИК Добрич, с което са дадени указания на коалиция „Обединени патриоти“ да предостави списък с членове на СИК за Община Крушари в срок до 17:00 ч. на 28.02.2021г. и на Кмета на Община Крушари за представяне на попълнени данни в таблица във връзка с постигнатото споразумение.

Към 17:00 часа на 28.02.2021г. в РИК Добрич НЕ е постъпил списък с членове на СИК за Община Крушари от коалиция „Обединени патриоти“, както и не е постъпило коригирано предложение за състава на СИК на територията на община Крушари от Кмета на община Крушари.

 Не са изпълнени указанията дадени с Решение №42-НС/27.02.2021г. на РИК Добрич, за представяне в РИК, на коректно попълнена таблица, „Предложение за съставите на СИК в Община Крушари, за провеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. В представеното предложение с Вх.№61-НС/26.02.2021г. в 10бр. СИК не са представени представители на Коалиция „Обединени патриоти“. Имайки предвид горното и на основание чл. 92, ал. 9 от ИК, в РИК Добрич бе проведен жребий и незаетите места бяха попълнени от партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2 от ИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЯ 5бр. ръководни места в СИК на Община Крушари между ПП „ВОЛЯ“ и Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ :

 

 

№ Секция

Политическа Партия

Позиция

082000003

 

ПП „ВОЛЯ“

председател

082000010

 

ПП „ВОЛЯ“

зам.-председател

082000015

 

Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

зам.-председател

082000016

 

ПП „ВОЛЯ“

зам.-председател

082000017

 

Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

председател

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЯ 5бр. членове на СИК в Община Крушари между всички участвали в консултациите партии и коалиции

 

 № Секция

Политическа Партия

Позиция

082000005

 

Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

член

082000007

 

ПП „ВОЛЯ“

член

082000008

 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

член

082000011

 

ПП ГЕРБ

член

082000013

 

ПП „ВОЛЯ“

член

 

 

 1. УКАЗВА на политическите партии да подадат поименен състав за съответните позиции в СИК на Община Крушари в срок до 17:00ч. на 05.03.2021г.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 02.03.2021 в 19:42 часа

Свързани решения:

42-НС/27.02.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения