Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 117-ЕП
Добрич, 22.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Партия „ВОЛЯ“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е заявление Партия „ВОЛЯ- Българските Родолюбци“  от Силвия Адрианова Маджарова за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №4 на 22.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 97 /деветдесет и седем/ застъпници на кандидатската листа на Партия „ВОЛЯ- Българските Родолюбци“  , както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1.       

Иванка Иванова Врачовска

2.       

Валентина Георгиева Дикова

3.       

Самет Алиев Азисов

4.       

Марияна Николова Кирова

5.       

Илия Николов Морянов

6.       

Георги Илиев Медаров

7.       

Георги Христов Георгиев

8.       

Ралица Михаилова Нейчева

9.       

Фроска Станчева Николова

10.   

Калинка Георгиева Йорданова

11.   

Петър Гавраилов Петров

12.   

Тодорка Тодорова Георгиева

13.   

Иван Гавраилов Петров

14.   

Янка Иванова Сивкова

15.   

Иванка Димитрова Тодорова

16.   

Елеонора Тодорова Йорданова

17.   

Стефко Павлов Стефанов

18.   

Недка Сашева Маринова

19.   

Гавраил Стойков Гавраилов

20.   

Васил Кирчев Василев

21.   

Анелия Илиева Филипова

22.   

Яна Георгиева Колева

23.   

Митка Ганчева Калева

24.   

Мартин Великов Асенов

25.   

Стоянка Йорданова Иванова

26.   

Атанас Гинев Вълков

27.   

Исмаил Алиев Алиев

28.   

Петър Иванов Атанасов

29.   

Мирослава Мирчева Цанова

30.   

Тошко Койчев Стоев

31.   

Емил Чавдаров Мирославов

32.   

Адил Акифов Адилов

33.   

Мирослав Стефанов Василев

34.   

Светослав Илиев Срепков

35.   

Мариян Иванов Христов

36.   

Атанас Мирков Великов

37.   

Георги Маринов Петров

38.   

Господин Андонов Господинов

39.   

Неджати Мустафа Налбант

40.   

Исмаил Ферад Мехмед

41.   

Пеньо Атанасов Пенев

42.   

Йорданка Георгиева Райкова

43.   

Гюрсел Али Шабан

44.   

Даниел Атанасов Марков

45.   

Ненчо Панайотов Ненчев

46.   

Велизар Тошков Тодоров

47.   

Анка Самуилова Андонова

48.   

Сейнур Нежди Неджиб

49.   

Фикрет Етем Девриш

50.   

Галина Лазарова Иванова

51.   

Ненка Христова Тодорова

52.   

Василка Ангелова Калчева

53.   

Маргарита Генова Господинова

54.   

Тодорка Великова Тодорова

55.   

Никола Матеев Николов

56.   

Атанас Делев Ташев

57.   

Михаил Иванов Тошков

58.   

Руска Йорданова Ташева

59.   

Николина Цанова Чобанова

60.   

Георги Желязков Георгиев

61.   

Красимира Добрева Георгиева

62.   

Красимира Иванова Маринова

63.   

Иванка Ненова Кръстева

64.   

Аптула Ахмед Юмер

65.   

Айля Керимова Феим

66.   

Леман Февзиева Яхова

67.   

Мария Георгиева Стоянова

68.   

Дженгиз Сюлейман Чирпанлъ

69.   

Сали Исмаил Феим

70.   

Асан Акиф Мюмюн

71.   

Сунай Мехмед Али

72.   

Борис Радев Йорданов

73.   

Бюлент Мехмед Расим

74.   

Левент Салим Галиб

75.   

Метин Сабит Етем

76.   

Айтен Осман Чирпанлъ

77.   

Бейзат Алиайдин Ембиев

78.   

Назми Февзи Назми

79.   

Сейхан Алиайдин Хаджи

80.   

Алиайдин Нури Хаджи

81.   

Салим Нуредин Феим

82.   

Али Ибрям Амид

83.   

Албена Светославова Недялкова

84.   

Бахар Осман Аптула

85.   

Адил Адем Фейзула

86.   

Туртуг Мехмед Исмаил

87.   

Койна Елкова Колева

88.   

Елена Кирова Иванова

89.   

Дойчо Марков Дойчев

90.   

Милчо Русинов Митов

91.   

Радка Върбанова Стефанова

92.   

Софка Стоянова Иванова

93.   

Живко Проданов Иванов

94.   

Иван Маринов Белчев

95.   

Стоян Гочев Георгиев

96.   

Емилия Стойкова Милева

97.   

Икмал Нихатова Ахмедова

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Зам. председател: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 22.05.2019 в 20:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения