Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 196-ЕП
Добрич, 29.05.2019

ОТНОСНО: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

Във връзка с Решение № 5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК допълнено с Решение №238-ЕП/30.04.2019г. на ЦИК, както и на основание писмо с изх. № ЕП – 05-41/23.05.2019 на ЦИК до Областния управител на област Добрич, Районната избирателна комисия

 Р Е Ш И:

 Членове на РИК – 08 Добрич с постоянен и настоящ адрес различен от мястото, където се провеждат заседанията на комисията са: Мелекбер Мустафа Абил – зам. председател, Галина Славкова Тодорова – член и Красимир Иванов Панайотов – член.

 1. За месец Април 2019г. горепосочените членове са участвали в заседания и дежурства в работата на РИК, както следва: Мелекбер Мустафа Абил общо – 12 пътувания, Галина Славкова Тодорова общо – 11 пътувания и Красимир Иванов Панайотов общо – 11 пътувания в дежурства и заседания подробно описани в Приложение №1
 2. На посочените членове да се заплатят от държавния бюджет разходите за пътуванията срещу представяне на разходооправдателни документи и при спазване на действащите правила и нормативи.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

 

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 29.05.2019 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения