29.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 29.05.2019г. от 17:00ч.

26.05.2019

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за членове на Европейския парламент в Осми избирателен район Добрич за приключил в 20:45 часа на 26.05.2019г.

23.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 24.05.2019г. от 17:00ч.

22.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 23.05.2019г. от 17:00ч.

21.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 22.05.2019г. от 17:00ч.

20.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 21.05.2019г. от 18:00ч.

17.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 20.05.2019г. от 17:00ч.

17.05.2019

Гласуване на избиратели с увредено зрение, увреден слух, затруднения в придвижването или други увреждания

Във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК  и съгласно чл.234 и чл.235 от Изборния кодекс относно мерките, които са предвидени за гласуване на избиратели с увредено зрение, увреден слух, затруднения в придвижването или други увреждания, Ви посочваме следната информация по общини както следва:

За  ОБЩИНА ДОБРИЧ ГРАД

СИК №24 в  ДГ №9 “Пчеличка“ на ул.“Христо Смирненски“ №5 (  достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или Професионална гимназия по туризъм „П.К. Яворов“)


СИК № 27 в ДЯ №5 (бивша ДЯ №3 ) на ул. „Екзарх Антим I“ №1 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или Професионална гимназия по туризъм „П.К. Яворов“)  


СИК №41  в  ОУ „Христо Смирненски“ на ул. „Отец Паисий“ 17.


СИК №52 в ДГ №24 “ Приказен свят „ на ул.“Дунав“ 16 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. КЛ. Охридски“)


СИК №57 в ДГ №12 “ Щурче„ на ул.“Вардар “ 67 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. КЛ. Охридски“)


СИК №85 в ОУ Йордан Йовков на ул.“Ген. Г. Попов “ 52 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №90 и №91  СОУ Димитър Талев“)


СИК №92  в ОУ Панайот Волов  на ул.“Христо Ботев “ 48 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №118 и ДГ „Радост №20  “)


СИК №98 в ДГ №32 “Зорница“ в ж.к. Строител до блок №65


СИК №111 в СОУ Л. Каравелов  на ж.к. Балик до блок 24( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №118 и ДГ  №20 „Радост“  или Дирекция “Социално подпомагане „)


Съгласно чл. 235, ал.3 ИК Община Град Добрич, посочва подходящи за гласуване на хора с увреждания места, а имено: Детска ясла  №4,  ул.“ Л. Каравелов“ №55А; СОУ П. Славейков, ул. „А. Кънчев“ №2; Общински младежки център, пл. „Стария орех“ 1;  СУ  „Св. Кирил и Методий „ , ул. „Велико Търново“ 2; Професионална гимназия по Туризъм „П.К. Яворов“ , бул. 25 септември 36; ОУ „Хан Аспарух“ ж.к. Добротица ;  Дирекция “Социално подпомагане“; бул.  „Добруджа“ 8;  ДГ №18 „Дора Габе“ в  ж.к. Дружба до бл. 44; СУ „Д. Талев“ по  ул. „Ген. Г. Попов“ 16 (секции  №90 и  №91)

Хората нуждаеща се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки в Общината на тел: 058/600 416 и 058/ 600 702; в самата Община или на електронния адрес: „[email protected].

 ОБЩИНА ДОБРИЧКА  посочва , че голяма част от сградите, в които се помещават  СИК са обезпечени с рампи и парапети. Секциите са разположени на първите етажи на сградите.

 ОБЩИНА БАЛЧИК - СИК № 1 ТИЦ – Мелницата- с постоянна рампа; СИК № 9 – детска ясла в ж.к. Балик- допълнително монтирана рампа; СИК № 14 – читалище „ Васил Левски“ – с постоянна рампа. 

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки в Общината на тел: 057971055 и 057971071 .

 ОБЩИНА КАВАРНА - СИК № 6 на ул. „25-ти септември“ № 6Б

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 0570/82272 .

 ОБЩИНА ШАБЛА -  СИК № 2 и СИК № 3, с адрес: гр. Шабла, ул. Добруджа  № 2, в сградата на СУ “ Асен Златаров“ – изградена рампа.

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 05743/45-88.

 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - СИК № 1 на ул. „Хан Аспарух“ № 36- НЧ. – „Димитър Дончев- Доктора“ .

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 05751/ 25-46 или в общинската адмирация .

 ОБЩИНА ГЕН. ТОШЕВО - СИК № 1 – клуб на пенсионера на ул. „Опълченска“ и СИК № 6 в ОУ „ Христо Смирненски“.

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 05731/ 20-20 или в общинската адмирация .

 ОБЩИНА КРУШАРИ  - СИК № 1 с адрес с. Крушари на ул. „Г. Димитров „ № 27– НЧ „Йордан Драгнев- 1894“.

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 085771/ 20-24 или в общинската адмирация .

16.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  17.05.2019г. от 17:00ч.

15.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  16.05.2019г. от 17:00ч.

14.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  15.05.2019г. от 17:00ч.

14.05.2019

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК в Осми избирателен район - Добрич на хартиен носител в един екземпляр /Приложение №1 към Решение №95-ЕП на ЦИК/ и на технически носител в excel формат в срок до 17:00 часа на 25 май 2019 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

Списък на упълномощените представители в електронен формат

14.05.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ ЗА ОСМИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ДОБРИЧ

РИК Добрич, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл.117 и сл. и  Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до РИК Добрич на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат, в срок до три дни преди изборния ден – 17:00 часа на 22 май 2019 г.

Регистрацията на заместващите застъпници  се осъществява чрез подаване на предложение до РИК Добрич на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат , в срок до три дни преди изборния ден – 17:00 часа на 25 май 2019 г.

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Регистрацията приключва с приемане на решение от РИК Добрич в срок до 25 май 2019 г., въз основа на което се издават удостоверения на регистрираните застъпници.

Общ брой избирателни секции за Осми избирателен район Добрич – 382.

Необходими изборни книжа за регистрация на застъпници и заместващи застъпници:

Приложение № 39 - Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 40 - Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа

Приложение № 41 – Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 43 – Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците, при стриктно спазване на публикуваните по-долу указания!!!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

 

13.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  14.05.2019г. от 17:00ч.

10.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  13.05.2019г. от 17:00ч.

10.05.2019

Секции за машинно гласуване в Осми избирателен район Добрич

С решение № 230-ЕП от 25.04.2019 на Централната избирателна комисия са определени секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно приложението:

09.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  10.05.2019г. от 17:00ч.

07.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  09.05.2019г. от 17:00

02.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  07.05.2019г. от 17:00 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения