Архив избори:
29.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 29.05.2019г. от 17:00ч.

26.05.2019

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за членове на Европейския парламент в Осми избирателен район Добрич за приключил в 20:45 часа на 26.05.2019г.

23.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 24.05.2019г. от 17:00ч.

22.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 23.05.2019г. от 17:00ч.

21.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 22.05.2019г. от 17:00ч.

20.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 21.05.2019г. от 18:00ч.

17.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 20.05.2019г. от 17:00ч.

17.05.2019

Гласуване на избиратели с увредено зрение, увреден слух, затруднения в придвижването или други увреждания

Във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК  и съгласно чл.234 и чл.235 от Изборния кодекс относно мерките, които са предвидени за гласуване на избиратели с увредено зрение, увреден слух, затруднения в придвижването или други увреждания, Ви посочваме следната информация по общини както следва:

За  ОБЩИНА ДОБРИЧ ГРАД

СИК №24 в  ДГ №9 “Пчеличка“ на ул.“Христо Смирненски“ №5 (  достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или Професионална гимназия по туризъм „П.К. Яворов“)


СИК № 27 в ДЯ №5 (бивша ДЯ №3 ) на ул. „Екзарх Антим I“ №1 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или Професионална гимназия по туризъм „П.К. Яворов“)  


СИК №41  в  ОУ „Христо Смирненски“ на ул. „Отец Паисий“ 17.


СИК №52 в ДГ №24 “ Приказен свят „ на ул.“Дунав“ 16 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. КЛ. Охридски“)


СИК №57 в ДГ №12 “ Щурче„ на ул.“Вардар “ 67 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. КЛ. Охридски“)


СИК №85 в ОУ Йордан Йовков на ул.“Ген. Г. Попов “ 52 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №90 и №91  СОУ Димитър Талев“)


СИК №92  в ОУ Панайот Волов  на ул.“Христо Ботев “ 48 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №118 и ДГ „Радост №20  “)


СИК №98 в ДГ №32 “Зорница“ в ж.к. Строител до блок №65


СИК №111 в СОУ Л. Каравелов  на ж.к. Балик до блок 24( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №118 и ДГ  №20 „Радост“  или Дирекция “Социално подпомагане „)


Съгласно чл. 235, ал.3 ИК Община Град Добрич, посочва подходящи за гласуване на хора с увреждания места, а имено: Детска ясла  №4,  ул.“ Л. Каравелов“ №55А; СОУ П. Славейков, ул. „А. Кънчев“ №2; Общински младежки център, пл. „Стария орех“ 1;  СУ  „Св. Кирил и Методий „ , ул. „Велико Търново“ 2; Професионална гимназия по Туризъм „П.К. Яворов“ , бул. 25 септември 36; ОУ „Хан Аспарух“ ж.к. Добротица ;  Дирекция “Социално подпомагане“; бул.  „Добруджа“ 8;  ДГ №18 „Дора Габе“ в  ж.к. Дружба до бл. 44; СУ „Д. Талев“ по  ул. „Ген. Г. Попов“ 16 (секции  №90 и  №91)

Хората нуждаеща се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки в Общината на тел: 058/600 416 и 058/ 600 702; в самата Община или на електронния адрес: „[email protected].

 ОБЩИНА ДОБРИЧКА  посочва , че голяма част от сградите, в които се помещават  СИК са обезпечени с рампи и парапети. Секциите са разположени на първите етажи на сградите.

 ОБЩИНА БАЛЧИК - СИК № 1 ТИЦ – Мелницата- с постоянна рампа; СИК № 9 – детска ясла в ж.к. Балик- допълнително монтирана рампа; СИК № 14 – читалище „ Васил Левски“ – с постоянна рампа. 

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки в Общината на тел: 057971055 и 057971071 .

 ОБЩИНА КАВАРНА - СИК № 6 на ул. „25-ти септември“ № 6Б

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 0570/82272 .

 ОБЩИНА ШАБЛА -  СИК № 2 и СИК № 3, с адрес: гр. Шабла, ул. Добруджа  № 2, в сградата на СУ “ Асен Златаров“ – изградена рампа.

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 05743/45-88.

 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - СИК № 1 на ул. „Хан Аспарух“ № 36- НЧ. – „Димитър Дончев- Доктора“ .

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 05751/ 25-46 или в общинската адмирация .

 ОБЩИНА ГЕН. ТОШЕВО - СИК № 1 – клуб на пенсионера на ул. „Опълченска“ и СИК № 6 в ОУ „ Христо Смирненски“.

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 05731/ 20-20 или в общинската адмирация .

 ОБЩИНА КРУШАРИ  - СИК № 1 с адрес с. Крушари на ул. „Г. Димитров „ № 27– НЧ „Йордан Драгнев- 1894“.

Хората нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки на тел: 085771/ 20-24 или в общинската адмирация .

16.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  17.05.2019г. от 17:00ч.

15.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  16.05.2019г. от 17:00ч.

14.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  15.05.2019г. от 17:00ч.

14.05.2019

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК в Осми избирателен район - Добрич на хартиен носител в един екземпляр /Приложение №1 към Решение №95-ЕП на ЦИК/ и на технически носител в excel формат в срок до 17:00 часа на 25 май 2019 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

Списък на упълномощените представители в електронен формат

14.05.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ ЗА ОСМИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ДОБРИЧ

РИК Добрич, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл.117 и сл. и  Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до РИК Добрич на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат, в срок до три дни преди изборния ден – 17:00 часа на 22 май 2019 г.

Регистрацията на заместващите застъпници  се осъществява чрез подаване на предложение до РИК Добрич на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат , в срок до три дни преди изборния ден – 17:00 часа на 25 май 2019 г.

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Регистрацията приключва с приемане на решение от РИК Добрич в срок до 25 май 2019 г., въз основа на което се издават удостоверения на регистрираните застъпници.

Общ брой избирателни секции за Осми избирателен район Добрич – 382.

Необходими изборни книжа за регистрация на застъпници и заместващи застъпници:

Приложение № 39 - Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 40 - Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа

Приложение № 41 – Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 43 – Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците, при стриктно спазване на публикуваните по-долу указания!!!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

 

13.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  14.05.2019г. от 17:00ч.

10.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  13.05.2019г. от 17:00ч.

10.05.2019

Секции за машинно гласуване в Осми избирателен район Добрич

С решение № 230-ЕП от 25.04.2019 на Централната избирателна комисия са определени секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно приложението:

09.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  10.05.2019г. от 17:00ч.

07.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  09.05.2019г. от 17:00

02.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  07.05.2019г. от 17:00 часа

30.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  02.05.2019г. от 17:00 часа

30.04.2019

Съобщение

РИК-Добрич уведомява всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

 

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат .

 

25.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  30.04.2019г. от 17:00 часа

22.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  25.04.2019г. от 17:00 часа

21.04.2019

УКАЗАНИЯ НА ЦИК ПО СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗЗЛД

УКАЗАНИЯ ЗА РИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. съгласно приложението:

19.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  22.04.2019г. от 17:00 часа

19.04.2019

Съобщение

 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Телен

 

 

16.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  19.04.2019г. от 17:00 часа

16.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  16.04.2019г. от 17:00 часа

11.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за 14.04.2019г. от 16:00ч.

 

10.04.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧ

РИК - Добрич напомня, че крайния срок за:

 • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019г.;
 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019г;
10.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК 08 - Добрич е насрочено за  11.04.2019г. от 17:00ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения