Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 195-ЕП
Добрич, 29.05.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

Постъпил е жалба с  вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“ за нарушения на изборния процес.

 Твърди се, че в СИК 082800077 СУ „Д. Талев“ гр. Добрич при преброяване на окончателните резултати, като недействителни са отчетени гласове които по никакъв начин не нарушават изборния закон. Като пример за това са отбелязвания в квадратчето за гласуване с Х, които не са излезли извън указаните граници, а само удебелени няколко кратно с химикал. Жалбоподателката моли за повторно преброяване на резултатите в гореупоменатата секция.

 Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Добрич 

Р Е Ш И: 

Счита жалбата за неоснователна и я оставя без уважение, тъй като произнасянето по нея не е от компетентността на РИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 29.05.2019 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения