Заседания

Заседание от дата 29.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 25.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 24.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 23.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 22.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 21.05.2019 от 18:00 часа.

Заседание от дата 20.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 17.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 16.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 15.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 14.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 13.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 10.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 09.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 07.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 02.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 30.04.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 25.04.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 22.04.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 19.04.2019 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения