Заседания

Заседание от дата 15.05.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 69-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Крушари.

№ 68-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Тервел

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения