Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 194-ЕП
Добрич, 29.05.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

Постъпил е сигнал с  вх. №447-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева , упълномощен представител на ПП „ ДПС“ за нарушения на изборния процес.

 

Твърди се, че в СИК 082800077 СУ „Д. Талев“ гр. Добрич при приключване на изборния процес не е допуснат при преброяването на изборните резултати упълномощен представител на ПП ДПС, регистриран с пълн. №5/23.05.19г. от РИК.

 

Подателят на сигнала моли РИК-Добрич да предприеме незабавни мерки за спазване на изборното законодателство.

 

Съгласно разпоредбата на чл.126, ал.1, т.3 от ИК представителите на партии, коалиции или инициативни комитети имат право да присъстват в изборната секция при установяване на резултатите от гласуването.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Добрич 

Р Е Ш И: 

Указва на секционните комисии да спазват изборното законодателство в частта за правата и задълженията на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 29.05.2019 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения