Заседания

Заседание от дата 16.04.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 14.04.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 11.04.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 09.04.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 08.04.2019 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения