Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 127-ЕП
Добрич, 22.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е заявление ПП, ,Движение за права и свободи“ от Ердинч Илияз Хаджиев за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №2 на 22.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 161 /сто шестдесет и един/ застъпници на кандидатската листа на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1.       

Кирчо Костов Бебеков

2.       

Филип Светославов Филипов

3.       

Жасмин Лефтеров Михайлов

4.       

Иван Димитров Иванов

5.       

Иван Райчев Димитров

6.       

Михаил Алеков Стоянов

7.       

Сабри Али Сабри

8.       

Фикрет Мюстеджеб Пазарджъклъ

9.       

Сюлейман Ибрям Караали

10.   

Мюстеджеб Вейс Мюстеджеб

11.   

Емил Валентинов Данаилов

12.   

Сали Ариф Асан

13.   

Aтанас Юлиев Янков

14.   

Зюлбие Юсуфова Медетова

15.   

Алкин Ерол Ибрям

16.   

Еметула Бейхан Ниязи

17.   

Нутфи Ибрям Кязим

18.   

Айфер Билял Сали

19.   

Танер Юмер Билал

20.   

Диян Сашев Димитров

21.   

Коста Георгиев Иванов

22.   

Венцислав Ангелов Николов

23.   

Себайдин Сюлейманов Пастух

24.   

Сашо Савов Радинов

25.   

Съби Илиянов Атанасов

26.   

Съби Маринов Христов

27.   

Яшар Ахмет Мехмет

28.   

Икбал Илков Мариянов

29.   

Александър Стефанов Стоянов

30.   

Нергюс Исмет Таир

31.   

Гюнай Реджеб Мехмед

32.   

Tанджу Юсеин Ердуган

33.   

Танер Юсеин Ердуган

34.   

Бирсен Алит Шабан

35.   

Огнян Стоянов Иванов

36.   

Себайдин Ниязи Хюсеин

37.   

Милен Николов Маринов

38.   

Варол Берол Ахмед

39.   

Oсман Исмаил Изет

40.   

Eрдинч Асан Мустафа

41.   

Гюнайдън Али Сали

42.   

Салим Азис Салим

43.   

Мукадис Яхя Мехмед

44.   

Виктория Митева Захариева

45.   

Гюлер Тефиков Мурадов

46.   

Тихомир Желев Захариев

47.   

Бирхаят Гюлхан Исин-Вели

48.   

Вилдан Ебазер Хасан

49.   

Нурие Юмерова Мурадова

50.   

Недживан Исмет Мурад

51.   

Гюлхан Емурла Якуб

52.   

Алайдин Бекир Мустафа

53.   

Бюляй Емурла Исмаил

54.   

Виждан Акиф Али

55.   

Гюнайдин Мехмед Вели

56.   

Вержиния Михайлова Илиева

57.   

Юксел Исмет Реджеб

58.   

Йорданка Илиева Аспарухова

59.   

Петър Жеков Тодоров

60.   

Жеко Тодоров Аспарухов

61.   

Елис Мехмедова Бейтула

62.   

Нежадин Акифов Исуфов

63.   

Николай Данчев Ефтимов

64.   

Даниел Драгомиров Иванов

65.   

Бейджан Хасан Хюсеин

66.   

Севгин Фаик Мустафа

67.   

Диян Иванов Димитров

68.   

Мустафа Себайдин Мустафа

69.   

Себайдин Сюлман Али

70.   

Сергей Милев Великов

71.   

Николай Иванов Симеонов

72.   

Йордан Колев Дакушев

73.   

Кибра Исмаилова Акиф

74.   

Мийрем Мехмедова Реджеб

75.   

Емилиян Марев Иванов

76.   

Исмет Басри Асан

77.   

Кемал Али Козали

78.   

Асен Ангелов Асенов

79.   

Снежана Миленова Димитрова

80.   

Гюнер Неджмедин Реджеб

81.   

Алит Исмаил Кязим

82.   

Метин Тефик Вейсел

83.   

Ертан Метин Тефик

84.   

Тамер Ердуванов Мустафов

85.   

Серват Захид Арсланова

86.   

Севда Великова Маринова

87.   

Уриян Вийсел Адем

88.   

Бейхан Осман Юсню

89.   

Февзи Акиф Мехмед

90.   

Неази Дауд Яшар

91.   

Ефраим Осман Ибрям

92.   

Кадрие Ниази Ибрям

93.   

Суидин Шефик Али

94.   

Сема Исуфова Мустафова

95.   

Гюлсерян Шефкедова Сюлейман

96.   

Севдие Мустафова Саидова

97.   

Кемал Юсеин Саид

98.   

Недживан Ахмедова Хамдиева

99.   

Жасмин Ахмедова Шериф

100.                      

Юркюш Себайдинова Мустафова

101.                      

Тусент Мустафова Себайдинова

102.                      

Мехмедемин Насуф Мехмедемин

103.                      

Смаил Айдар Мустафа

104.                      

Зейнеб Реджебова Мустафова

105.                      

Севгин Илхан Хасан

106.                      

Нуршан Хака Ариф

107.                      

Екрем Акиф Ариф

108.                      

Гюлбеяз Мустафа Пазарджъклъ

109.                      

Ивелин Аврамов Маринов

110.                      

Бистра Аврамова Арнаудова

111.                      

Руфкие Османова Ахмедова

112.                      

Снежа Живкова Христова

113.                      

Исмет Себайдин Салим

114.                      

Анифе Мустафа Ферад

115.                      

Милена Руменова Величкова

116.                      

Айше Неджми Хакъ

117.                      

Ебру Ердоганова Зекериева

118.                      

Сибел Ердоганова Тасимова

119.                      

Кенан Илханов Тасимов

120.                      

Дост Емилов Йосифов

121.                      

Мюзейен Джелил Федаил

122.                      

Юзджан Вейсел Али

123.                      

Фериде Изет Махмуд

124.                      

Метин Шефкъ Ешереф

125.                      

Юсние Юсню Изет

126.                      

Лейла Мюстеджебова Ахмед

127.                      

Гюлюмсер Мехмедова Джемадинова

128.                      

Тугай Севдер Халил

129.                      

Бейхан Исмаил Шабан

130.                      

Севдие Акъ Шабан

131.                      

Сийка Колева Чакърова

132.                      

Илкнур Расим Ашим

133.                      

Данаил Валентинов Йовчев

134.                      

Виждан Мустафова Селядин

135.                      

Зинеб Исмаил Али

136.                      

Севдалина Давидова Асенова

137.                      

Гюрсел Исмет Мехмед

138.                      

Тодор Петков Иванов

139.                      

Айсел Айдън Мустафа

140.                      

Ренгинар Асан Мустафа

141.                      

Гинка Димитрова Димитрова

142.                      

Себает Кадир Ешереф

143.                      

Илияна Василева Джамбазова

144.                      

Гюлтен Ахмет Изет

145.                      

Йорданка Димитрова Димитрова

146.                      

Виждан Исуф Али

147.                      

Мехмед Сали Али

148.                      

Шефкъ Алид Осман

149.                      

Сали Мехмедали Ислям

150.                      

Ахмед Карани Халил

151.                      

Хайрие Исмаил Йомер

152.                      

Мемду Салиев Алиев

153.                      

Бирджихан Реджеб Ешереф

154.                      

Миглена Йорданова Мавродиева

155.                      

Назиф Шабанов Шерифов

156.                      

Тюркян Метин Шефкъ

157.                      

Дилбер Шефкъ Салиева

158.                      

Мергюл Гюнайдън Мустафа

159.                      

Ядикяр Феим Карани

160.                      

Мефкюре Юсмен Джамадин

161.                      

Шенгюлер Ибрям Амет

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Зам. председател: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 22.05.2019 в 20:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения