Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 130-ЕП
Добрич, 22.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП „ВОЛТ“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е заявление ПП „ВОЛТ“ от Светослав Иванов Петков за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №6 на 22.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 61 /шестдесет и едно/ застъпници на кандидатската листа на ПП „ВОЛТ“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1.        

Страхил Тутраканов Каменов

2.        

Андриана Величкова Атанасова

3.        

Донка Славова Чобанова

4.        

Светлозар Маринов Монов

5.        

Петър Николов Ангелов

6.        

Ирина Денкова Петрова

7.        

Иванка Димова Герджикова

8.        

Дамян Христов Иванов

9.        

Силвия Николова Славова

10.    

Димитричка Кирилова Кирова

11.    

Добромир Симеонов Банев

12.    

Ивелина Атанасова Кънева

13.    

Десислава Михайлова Михайлова

14.    

Светлин Николов Русев

15.    

Мария-Габриела Светлинова Русева

16.    

Силвия Колева Трендафилова

17.    

Силвия Севдалинова Колева

18.    

Назлъ Бахри Джевджет

19.    

Росица Марианова Иванова

20.    

Красимира Георгиева Банева

21.    

Николай Стоянов Колев

22.    

Валери Симеонов Вълчев

23.    

Йорданка Пламенова Атанасова

24.    

Стефан Драгнев Костов

25.    

Маргарита Иванова Вълкова

26.    

Антоанета Добромирова Славова

27.    

Милена Веселинова Русева

28.    

Антони Александров Желев

29.    

Станка Стоянова Петрова

30.    

Светослав Иванов Стоянов

31.    

Бирджан Сали Беядин

32.    

Стоян Колев Славов

33.    

Йови Атанасов Йовев

34.    

Василка Неделчева Йовева

35.    

Александър Деянов Георгиев

36.    

Жулиета Атанасова Георгиева

37.    

Светослав Стоянов Паскалев

38.    

Мартин Йорданов Стоянов

39.    

Росица Светлозарова Монова

40.    

Борислав Драгомиров Капитанов

41.    

Гергана Красимирова Георгиева

42.    

Жаклина Димитрова Георгиева

43.    

Стефан Тодоров Енчев

44.    

Иван Драгомиров Демирев

45.    

Елеонора Желязкова Русева

46.    

Добромир Иванов Русев

47.    

Никола Георгиев Арабаджиев

48.    

Румяна Божидарова Минчева

49.    

Пенка Недялкова Симеонова

50.    

Георги   Димитров Димов

51.    

Гълъбин Илиев Динев

52.    

Дарин Деянов Киров

53.    

Нелина Илиева Иванова

54.    

Атанас Драгомиров Капитанов

55.    

Димитър Михайлов Димитров

56.    

Минчо Тодоров Минчев

57.    

Костадинка Георгиева Ангелова

58.    

Иван Ганчев Ангелов

59.    

Станка Петкова Пимпирева

60.    

Захари Николаев Пимпирев

61.    

Диана Йорданова Славова

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Зам. председател: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 22.05.2019 в 20:35 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения