Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 161-ЕП
Добрич, 24.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е предложение за заместващи застъпници от Коалиция „БСП за България“ вх. № 371-ЕП/24.05.2019г. в РИК-Добрич, към предложението са приложени изискуемите документи.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, и във връзка с Решение с вх. № 146-ЕП/23.05.2019г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

 

Регистрира предложения за заместващ застъпник от Коалиция „БСП за България“.

 

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник (не повече от 1/3 от броя на секциите)

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

11

Георги Петров Панайотов

Георги Савов Булгуров

 

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 24.05.2019 в 19:29 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения