Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 164-ЕП
Добрич, 25.05.2019

ОТНОСНО: 1. Заличаване на упълномощен представител на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ за изборите за член на Европейския парламент на 26 май 2019г. 2. Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ и ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е писмо с вх. № 382-ЕП/25.05.2019 г. от Ердинч Илияз Хаджиев упълномощен представител на ,,Движение за права и свободи за заличаване на упълномощен представител Ибрям Салим Салим, упълномощена с пълномощно №153/15.05.2019г.

Постъпило е заявление Коалиция „БСП за България“ от МАЯ   ЙОРДАНОВА   ДИМИТРОВА за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №3 и вх.№ 302-ЕП/22.05.2019г. Каварна, в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

Постъпило е заявление ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ Ердинч Илияз Хаджиев за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №2 и вх.№ 382-ЕП/25.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. Заличава регистрацията на Ибрям Салим Салим, упълномощена с пълномощно №153/15.05.2019 и Решение №158/24.05.2019г. на РИК Добрич, като упълномощен представител ПП ,,Движение за права и свободи‘‘.

 

 

 

 

 

2.1 Регистрира 1 /един/ застъпник на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1.       

 

Светлозар Стоянов Събев

 

 

  1. Регистрира 3 /трима/ застъпници на кандидатската листа на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1.

 

2.

 

3.

 

Ибрям Салим Салим

Зекие Кадир Мехмед

Енгин Сенаиф Мустафа

 

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 25.05.2019 в 18:57 часа

Календар

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения