Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 63-ЕП
Добрич, 13.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП “ВМРО – Българско национално движение” при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е заявление от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ от Пламен Йорданов Димитров за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №1 на 13.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

 

Регистрира 169 застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, както следва:

 

1

Дарина Петкова Николова

2

Красимир Димитров Калчев

3

Красимир Йорданов Димов

4

Петранка Иванова Недялкова

5

Димчо Николов Янакиев

6

Маруш Красимиров Петров

7

Керанка Василева Василева

8

Георги Цветанов Ваковски

9

Галина Стефанова Попова - Ваковска

10

Преслава Георгиева Ваковска

11

Деяна Димитрова Христова

12

Християн Станчев Христов

13

Диана Михайлова Стрезова

14

Милен Димитров Димитров

15

Мария Димитрова Тонева

16

Пенко Янков Сотиров

17

Ивелин Димитров Иванов

18

Диана Иванова Райнова

19

Полина Андреева Русева

20

Георги Стоянов Пенчев

21

Мирослава Илиева Маринова

22

Светла Любомирова Кирилова

23

Светлана Дончева Ташева

24

Инна Георгиева Георгиева

25

Ваня Христова Еленчева

26

Весела Йорданова Сотирова

27

Станислава Валентинова Желева

28

Жеко Иванов Желев

29

Антон Господинов Тонев

30

Росица Димитрова Русева

31

Маринка Дончева Стоянова

32

Десислава Пламенова Минчева

33

Венцислав Марев Великов

34

Теодора Димитрова Господинова

35

Невяна Стойкова Славова

36

Марийка Иванова Пеева

37

Иван Димитров Пеев

38

Димитър Иванов Пеев

39

Севдалина Живкова Мирчева

40

Станислав Недялков Стоянов

41

Маргарита Александрова Стоянова

42

Недка Костадинова Георгиева

43

Живко Деянов Дончев

44

Рени Руменова Смилянова

45

Славена Антонова Тонева

46

Светла Иванова Иванова

47

Захари Стефанов Захариев

48

Красимир Иванов Тодоров

49

Мария Апостолова Николова

50

Кристиан Илианов Илиев

51

Минка Здравкова Янкова

52

Стефан Керанов Стефанов

53

Надежда Спасова Кирова

54

Миглена Василева Маринова

55

Марин Тодоров Маринов

56

Анелия Георгиева Иванова

57

Петко Георгиев Пенев

58

Веселина Петрова Христова

59

Константин Христов Димов

60

Димитър Колев Христов

61

Силвия Йорданова Михайлова

62

Михаил Йорданов Михайлов

63

Любен Георгиев Георгиев

64

Тодор Добринов Тодоров

65

Маринка Стоянова Велчева

66

Галин Диянов Ангелов

67

Пенка Цветанова Дянкова

68

Марияна Георгиева Яламова

69

Стамбол Димитров Гюзелев

70

Калина Енчева Ганчева

71

Елка Любомирова Панайотова

72

Петя Великова Петрова

73

Симеон Димитров Симеонов

74

Галин Георгиев Димитров

75

Георги Колев Петров

76

Тодор Стефанов Яламов

77

Анка Петкова Петкова

78

Петко Димитров Стефанов

79

Николай Данаилов Стефанов

80

Живко Петров Жечев

81

Станислав Добрев Илиев

82

Николай Неделчев Николов

83

Мартин Матеев Иванов

84

София Иванова Иванова

85

Даниел Иванов Янчев

86

Петранка Проданова Василева

87

Илия Стефанов Илчев

88

Диян Иванов Василев

89

Нели Желязкова Златева

90

Недялка Радичкова Янкова

91

Добринка Ангелова Николова

92

Димитър Иванов Николов

93

Тодорка Вълчева Димитрова

94

Марин Иванов Георгиев

95

Александър Станиславов Стоянов

96

Божидар Александров Божидаров

97

Минчо Стоянов Стоянов

98

Светлин Християнов Станчев

99

Симеон Михайлов Вълчев

100

Красимир Илиев Димитров

101

Здравко Иванов Иванов

102

Десислава Диянова Вангелова

103

Янка Колева Янкова

104

Мария Пенчева Атанасова

105

Петър Димитров Петров

106

Илиян Георгиев Горанов

107

Георги Илиев Горанов

108

Дияна Петрова Нейкова

109

Атанас Пенев Иванов

110

Юлиян Петров Жечев

111

Магдалена Николова Николова

112

Димитричка Борисова Димитрова

113

Ванчи Иванова Стратиева

114

Михаил Сребков Маринов

115

Борислава Атанасова Маринова

116

Евгения Христова Стоянова

117

Десислава Петрова Чалъкова-Георгиева

118

Кръстинка Монева Станева

119

Сребко Маринов Станев

120

Димчо Железов Димов

121

Теменужка Иванова Николова

122

Анета Георгиева Костадинова

123

Станимир Стойчев Иванов

124

Марина Николова Цанева

125

Кичка Димитрова Колева

126

Тихомир Маринов Маринов

127

Пламен Йорданов Кирилов

128

Марияна Георгиева Станчева

129

Стоян Петров Стоянов

130

Иван Петров Иванов

131

Никола Иванов Николов

132

Иванка Петрова Атанасова

133

Георги Костадинов Станчев

134

Велико Иванов Георгиев

135

Станчо Динев Станчев

136

Пенчо Христов Стайков

137

Назиля Адем Мюстеджеб

138

Гергина Василева Симеонова

139

Александър Стефанов Панайотов

140

Георги Стоянов Гочев

141

Катя Петрова Дочева

142

Янка Събева Добрева

143

Николай Иванов Денчев

144

Росен Станчев Костов

145

Тошко Димитров Янев

146

Светла Иванова Йовчева

147

Радка Минкова Томова

148

Павлинка Николова Иванова

149

Минчо Маринов Атанасов

150

Николай Николов Димов

151

Бона Тончева Илиева

152

Иван Георгиев Добрев

153

Йовка Тодорова Георгиева

154

Илия Петров Илиев

155

Невена Ангелова Кралева

156

Христо Димитров Кръстев

157

Иванка Николова Маринова

158

Пламен Иванов Овчаров

159

Стефан Стаматов Димитров

160

Марияна Петрова Йорданова

161

Йордан Георгиев Димитров

162

Стойчо Йорданов Атанасов

163

София Жекова Стойкова

164

Радостина Пенкова Пейчева-Ангелова

165

Николай Апостолов Янков

166

Светла Иванова Стоева

167

Митко Василев Димитров

168

Неделя Стоянова Нейкова

169

Веселина Колева Георгиева

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

 

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 13.05.2019 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения