Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Дарина Петкова Николова1-1/13.05.2019
Красимир Димитров Калчев1-2/13.05.2019
Красимир Йорданов Димов1-3/13.05.2019
Петранка Иванова Недялкова1-4/13.05.2019
Димчо Николов Янакиев1-5/13.05.2019
Маруш Красимиров Петров1-6/13.05.2019
Керанка Василева Василева1-7/13.05.2019
Георги Цветанов Ваковски1-8/13.05.2019
Галина Стефанова Попова - Ваковска1-9/13.05.2019
Преслава Георгиева Ваковска1-10/13.05.2019
Деяна Димитрова Христова1-11/13.05.2019
Християн Станчев Христов1-12/13.05.2019
Диана Михайлова Стрезова1-13/13.05.2019
Милен Димитров Димитров1-14/13.05.2019
Мария Димитрова Тонева1-15/13.05.2019
Пенко Янков Сотиров1-16/13.05.2019
Ивелин Димитров Иванов1-17/13.05.2019
Диана Иванова Райнова1-18/13.05.2019
Полина Андреева Русева1-19/13.05.2019
Георги Стоянов Пенчев1-20/13.05.2019
Мирослава Илиева Маринова1-21/13.05.2019
Светла Любомирова Кирилова1-22/13.05.2019
Светлана Дончева Ташева1-23/13.05.2019
Инна Георгиева Георгиева1-24/13.05.2019
Ваня Христова Еленчева1-25/13.05.2019
Весела Йорданова Сотирова1-26/13.05.2019
Станислава Валентинова Желева1-27/13.05.2019
Жеко Иванов Желев1-28/13.05.2019
Антон Господинов Тонев1-29/13.05.2019
Маринка Дончева Стоянова1-30/13.05.2019
Десислава Пламенова Минчева1-31/13.05.2019
Венцислав Марев Великов1-32/13.05.2019
Теодора Димитрова Господинова1-33/13.05.2019
Невяна Стойкова Славова1-34/13.05.2019
Марийка Иванова Пеева1-35/13.05.2019
Иван Димитров Пеев1-36/13.05.2019
Димитър Иванов Пеев1-37/13.05.2019
Севдалина Живкова Мирчева1-38/13.05.2019
Станислав Недялков Стоянов1-39/13.05.2019
Маргарита Александрова Стоянова1-40/13.05.2019
Недка Костадинова Георгиева1-41/13.05.2019
Живко Деянов Дончев1-42/13.05.2019
Рени Руменова Смилянова1-43/13.05.2019
Славена Антонова Тонева1-44/13.05.2019
Светла Иванова Иванова1-45/13.05.2019
Захари Стефанов Захариев1-46/13.05.2019
Красимир Иванов Тодоров1-47/13.05.2019
Мария Апостолова Николова1-48/13.05.2019
Кристиан Илианов Илиев1-49/13.05.2019
Стефан Керанов Стефанов1-50/13.05.2019
Миглена Василева Маринова1-51/13.05.2019
Марин Тодоров Маринов1-52/13.05.2019
Анелия Георгиева Иванова1-53/13.05.2019
Петко Георгиев Пенев1-54/13.05.2019
Веселина Петрова Христова1-55/13.05.2019
Константин Христов Димов1-56/13.05.2019
Димитър Колев Христов1-57/13.05.2019
Силвия Йорданова Михайлова1-58/13.05.2019
Михаил Йорданов Михайлов1-59/13.05.2019
Любен Георгиев Георгиев1-60/13.05.2019
Тодор Добринов Тодоров1-61/13.05.2019
Маринка Стоянова Велчева1-62/13.05.2019
Галин Диянов Ангелов1-63/13.05.2019
Пенка Цветанова Дянкова1-64/13.05.2019
Марияна Георгиева Яламова1-65/13.05.2019
Стамбол Димитров Гюзелев1-66/13.05.2019
Калина Енчева Ганчева1-67/13.05.2019
Елка Любомирова Панайотова1-68/13.05.2019
Петя Великова Петрова1-69/13.05.2019
Симеон Димитров Симеонов1-70/13.05.2019
Галин Георгиев Димитров1-71/13.05.2019
Георги Колев Петров1-72/13.05.2019
Тодор Стефанов Яламов1-73/13.05.2019
Анка Петкова Петкова1-74/13.05.2019
Петко Димитров Стефанов1-75/13.05.2019
Николай Данаилов Стефанов1-76/13.05.2019
Живко Петров Жечев1-77/13.05.2019
Станислав Добрев Илиев1-78/13.05.2019
Николай Неделчев Николов1-79/13.05.2019
Мартин Матеев Иванов1-80/13.05.2019
София Иванова Иванова1-81/13.05.2019
Даниел Иванов Янчев1-82/13.05.2019
Петранка Проданова Василева1-83/13.05.2019
Илия Стефанов Илчев1-84/13.05.2019
Диян Иванов Василев1-85/13.05.2019
Нели Желязкова Златева1-86/13.05.2019
Недялка Радичкова Янкова1-87/13.05.2019
Добринка Ангелова Николова1-88/13.05.2019
Димитър Иванов Николов1-89/13.05.2019
Тодорка Вълчева Димитрова1-90/13.05.2019
Марин Иванов Георгиев1-91/13.05.2019
Александър Станиславов Стоянов1-92/13.05.2019
Божидар Александров Божидаров1-93/13.05.2019
Минчо Стоянов Стоянов1-94/13.05.2019
Светлин Християнов Станчев1-95/13.05.2019
Симеон Михайлов Вълчев1-96/13.05.2019
Красимир Илиев Димитров1-97/13.05.2019
Здравко Иванов Иванов1-98/13.05.2019
Десислава Диянова Вангелова1-99/13.05.2019
Янка Колева Янкова1-100/13.05.2019
Мария Пенчева Атанасова1-101/13.05.2019
Петър Димитров Петров1-102/13.05.2019
Илиян Георгиев Горанов1-103/13.05.2019
Георги Илиев Горанов1-104/13.05.2019
Дияна Петрова Нейкова1-105/13.05.2019
Атанас Пенев Иванов1-106/13.05.2019
Магдалена Николова Николова1-107/13.05.2019
Димитричка Борисова Димитрова1-108/13.05.2019
Ванчи Иванова Стратиева1-109/13.05.2019
Михаил Сребков Маринов1-110/13.05.2019
Борислава Атанасова Маринова1-111/13.05.2019
Евгения Христова Стоянова1-112/13.05.2019
Десислава Петрова Чалъкова-Георгиева1-113/13.05.2019
Кръстинка Монева Станева1-114/13.05.2019
Сребко Маринов Станев1-115/13.05.2019
Димчо Железов Димов1-116/13.05.2019
Теменужка Иванова Николова1-117/13.05.2019
Анета Георгиева Костадинова1-118/13.05.2019
Станимир Стойчев Иванов1-119/13.05.2019
Марина Николова Цанева1-120/13.05.2019
Кичка Димитрова Колева1-121/13.05.2019
Тихомир Маринов Маринов1-122/13.05.2019
Пламен Йорданов Кирилов1-123/13.05.2019
Марияна Георгиева Станчева1-124/13.05.2019
Стоян Петров Стоянов1-125/13.05.2019
Иван Петров Иванов1-126/13.05.2019
Никола Иванов Николов1-127/13.05.2019
Иванка Петрова Атанасова1-128/13.05.2019
Георги Костадинов Станчев1-129/13.05.2019
Велико Иванов Георгиев1-130/13.05.2019
Станчо Динев Станчев1-131/13.05.2019
Пенчо Христов Стайков1-132/13.05.2019
Назиля Адем Мюстеджеб1-133/13.05.2019
Гергина Василева Симеонова1-134/13.05.2019
Александър Стефанов Панайотов1-135/13.05.2019
Георги Стоянов Гочев1-136/13.05.2019
Катя Петрова Дочева1-137/13.05.2019
Янка Събева Добрева1-138/13.05.2019
Николай Иванов Денчев1-139/13.05.2019
Росен Станчев Костов1-140/13.05.2019
Тошко Димитров Янев1-141/13.05.2019
Светла Иванова Йовчева1-142/13.05.2019
Радка Минкова Томова1-143/13.05.2019
Павлинка Николова Иванова1-144/13.05.2019
Минчо Маринов Атанасов1-145/13.05.2019
Николай Николов Димов1-146/13.05.2019
Бона Тончева Илиева1-147/13.05.2019
Иван Георгиев Добрев1-148/13.05.2019
Йовка Тодорова Георгиева1-149/13.05.2019
Илия Петров Илиев1-150/13.05.2019
Невена Ангелова Кралева1-151/13.05.2019
Христо Димитров Кръстев1-152/13.05.2019
Иванка Николова Маринова1-153/13.05.2019
Пламен Иванов Овчаров1-154/13.05.2019
Стефан Стаматов Димитров1-155/13.05.2019
Марияна Петрова Йорданова1-156/13.05.2019
Йордан Георгиев Димитров1-157/13.05.2019
Стойчо Йорданов Атанасов1-158/13.05.2019
София Жекова Стойкова1-159/13.05.2019
Радостина Пенкова Пейчева-Ангелова1-160/13.05.2019
Николай Апостолов Янков1-161/13.05.2019
Светла Иванова Стоева1-162/13.05.2019
Митко Василев Димитров1-163/13.05.2019
Неделя Стоянова Нейкова1-164/13.05.2019
Веселина Колева Георгиева1-165/13.05.2019
Минка Здравкова Янкова1-166/13.05.2019
Надежда Спасова Кирова1-216/20.05.2019
Юлиян Петров Жечев1-215/20.05.2019
Росица Димитрова Русева1-167/13.05.2019
Меглена Руменова Арнаудова1-168/13.05.2019
Снежанка Захариева Георгиева1-169/13.05.2019
Валентин Самуилов Гаврилов1-170/13.05.2019
Димка Василева Господинова1-171/13.05.2019
Кристина Тодорова Тодорова1-213/20.05.2019
Димитричка Тодорова Върбанова1-172/20.05.2019
Елена Михайлова Манева1-173/20.05.2019
Красимира Иванова Тодорова1-174/20.05.2019
Халилибрям Али Акиф1-175/20.05.2019
Анифе Салим Акиф1-176/20.05.2019
Виктор Пенев Великов1-177/20.05.2019
Румяна Димитрова Панайотова1-178/20.05.2019
Ерджан Халилибрям Али1-179/20.05.2019
Николай Ганчев Ников1-180/20.05.2019
Милица Цветозарова Петкова1-181/20.05.2019
Андон Симеонов Донев1-182/20.05.2019
Димитър Филев Димитров1-183/20.05.2019
Ивелина Георгиева Мирчева1-184/20.05.2019
Филип Димитров Филев1-185/20.05.2019
Костадин Жеков Костадинов1-186/20.05.2019
Койчо Маринов Атанасов1-187/20.05.2019
Апостол Илиев Апостолов1-188/20.05.2019
Донка Славчева Иванова1-189/20.05.2019
Георги Златев Георгиев1-190/20.05.2019
Йозджан Метинова Али1-191/20.05.2019
Силвия Георгиева Георгиева1-192/20.05.2019
Димка Димитрова Михайлова1-193/20.05.2019
Надя Йорданова Жилиева1-194/20.05.2019
Женя Георгиева Николова1-195/20.05.2019
Мария Иванова Иванова1-196/20.05.2019
Румен Иванов Великов1-197/20.05.2019
Сибел Себайдин Али1-198/20.05.2019
Пламен Добрев Петров1-199/20.05.2019
Димитричка Николова Ганчева1-200/20.05.2019
Тодор Иванов Грудев1-201/20.05.2019
Красимир Иванов Георгиев1-202/20.05.2019
Славяна Василева Георгиева1-203/20.05.2019
Стефка Иванова Стефанова1-204/20.05.2019
Петранка Иванова Василева1-205/20.05.2019
Галин Русенов Петков1-206/20.05.2019
Пенка Гоцева Няголова1-207/20.05.2019
Ивайло Стойчев Иванов1-208/20.05.2019
Стоян Кръстев Желязков1-209/20.05.2019
Тодорка Стоянова Петрова1-210/20.05.2019
Милко Василев Милев1-211/20.05.2019
Руси Андонов Великов1-212/20.05.2019
Евгени Димитров Бонев1-214/20.05.2019

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения