Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Рената Костова Иванова3-1/22.05.2019
Василка Тодорова Димова3-2/22.05.2019
Дешпина Петрова Атанасова3-3/22.05.2019
Васил Петров Илиев3-4/22.05.2019
Виолета Трифонова Георгиева3-5/22.05.2019
Деян Георгиев Димитров3-6/22.05.2019
Диян Пенев Пеев3-7/22.05.2019
Душко Христов Дуков3-8/22.05.2019
Елена Милкова Ганчева3-9/22.05.2019
Йордан Петров Йорданов3-10/22.05.2019
Керанка Тодорова Георгиева3-11/22.05.2019
Недялко Николов Минчев3-12/22.05.2019
Николинка Пенчева Георгиева3-13/22.05.2019
Орлин Захариев Захариев3-14/22.05.2019
Петьо Димитров Пеев3-15/22.05.2019
Росица Василева Георгиева3-16/22.05.2019
Стоянка Петрова Ангелова3-17/22.05.2019
Димитър Димитров Желязков3-18/22.05.2019
Георги Донев Йорданов3-19/22.05.2019
Диню Георгиев Йорданов3-20/22.05.2019
Янка Маринова Желязкова3-21/22.05.2019
Тодора Господинова Димитрова3-22/22.05.2019
Филип Желязков Филипов3-23/22.05.2019
Тодорка Георгиева Кушева3-24/22.05.2019
Димитър Апостолов Димитров3-25/22.05.2019
Недялка Момчева Стоянова3-26/22.05.2019
Николай Панайотов Николов3-27/22.05.2019
Стефка Колева Николова3-28/22.05.2019
Гина Ангелова Божанова3-29/22.05.2019
Маринела Василева Стефанова3-30/22.05.2019
Стефан Марков Стефанов3-31/22.05.2019
Филиз Неджати Вели3-32/22.05.2019
Свилена Стоянова Дамянова3-33/22.05.2019
Ивета Пламенова Иванова3-34/22.05.2019
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕНОВ3-35/22.05.2019
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА3-36/22.05.2019
КАЛИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА3-37/22.05.2019
МАРИНА ВЪЛЕВА СТАНЕВА3-38/22.05.2019
СТОЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА3-39/22.05.2019
АЛБЕНА ХРИСТОВА ВОЙЧЕВА -ПЕТКОВА3-40/22.05.2019
ПАВЛИНА КИРЧЕВА ИВАНОВА3-41/22.05.2019
БОРЯНА ПАНКОВА БОЖИДАРОВА3-42/22.05.2019
ИВО ХРИСТОВ ВОЙЧЕВ3-43/22.05.2019
ИВЕЛИН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ3-44/22.05.2019
РУСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА3-45/22.05.2019
ИВЕЛИН ЦАНЕВ ЙОРДАНОВ3-46/22.05.2019
МАРИАНА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА3-47/22.05.2019
МАРИЙКА МАРКОВА КОЛЕВА3-48/22.05.2019
ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА3-49/22.05.2019
КАЛОЯН ИВАНОВ КОСТОВ3-50/22.05.2019
ТАТЯНА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА3-51/22.05.2019
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗАКОВА3-52/22.05.2019
ВАСИЛКА ПЕТРОВА КОДЖАБАШЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА3-53/22.05.2019
МИРОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ3-54/22.05.2019
СТОЯНКА МИТЕВА КОДЖАБАШЕВА3-55/22.05.2019
ПАВЕЛ МАРИНОВ ПОПОВ3-56/22.05.2019
ДЕНЧО МАРИНОВ ПОПОВ3-57/22.05.2019
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ3-58/22.05.2019
ПЕТЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА3-59/22.05.2019
СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ3-60/22.05.2019
ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ЛАЗАРОВ3-61/22.05.2019
ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА МАРИНОВА3-62/22.05.2019
ИВЕЛИН САШЕВ ОБРЕТЕНОВ3-63/22.05.2019
ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА3-64/22.05.2019
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЛЕФТЕРОВ3-65/22.05.2019
ТАНЯ ИВАНОВА МИНОВСКА3-66/22.05.2019
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ3-67/22.05.2019
ГАЛИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ3-68/22.05.2019
ЙОВКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА3-69/22.05.2019
ФИЛИП НИКОЛОВ КОЛЕВ3-70/22.05.2019
Христо Янков Проданов3-71/22.05.2019
Веселин Монев Колев3-72/22.05.2019
Георги Евтимов Георгиев3-73/22.05.2019
Пламена Русева Недялкова3-74/22.05.2019
Кера Николова Иванова3-75/22.05.2019
Владка Минчева Вълчанова3-76/22.05.2019
Людмила Стоянова Антонова3-77/22.05.2019
Антоанета Илиева Чакърова3-78/22.05.2019
Моньо Колев Монев3-79/22.05.2019
Пена Костадинова Георгиева3-80/22.05.2019
Стефка Панайотова Караянева-Задгорска3-81/22.05.2019
Славена Николаева Минкова3-82/22.05.2019
Иванка Андонова Назърова3-83/22.05.2019
Коска Илиева Янкова3-84/22.05.2019
Марияна Иванова Пенева3-85/22.05.2019
Еленка Димитрова Нейкова3-86/22.05.2019
Кана Русева Михалева3-87/22.05.2019
Марийка Богданова Райчева3-88/22.05.2019
Еленка Петкова Кемечеджиева3-89/22.05.2019
Величка Михайлова Йорданова3-90/22.05.2019
Иванка Димова Костадинова3-91/22.05.2019
Галина Тодорова Иванова3-92/22.05.2019
Николай Стоянов Костадинов3-93/22.05.2019
Димитър Тодоров Станев3-94/22.05.2019
Надка Иванова Стоянова3-95/22.05.2019
Весела Костадинова Василева3-96/22.05.2019
Енчо Маринов Иванов3-97/22.05.2019
Йовка Малчева Иванова3-98/22.05.2019
Руслан Колев Вълков3-99/22.05.2019
Атанас Георгиев Дамянов3-100/22.05.2019
Вълка Ангелова Дамянова3-101/22.05.2019
Недка Йорданова Димитрова3-102/22.05.2019
Елена Малчева Ангелова3-103/22.05.2019
Ивайло Василев Иванов3-104/22.05.2019
Митко Паскалев Димитров3-105/22.05.2019
Йорданка Василева Бакларова3-106/22.05.2019
Желязко Петров Стоянов3-107/22.05.2019
Денка Иванова Костадинова3-108/22.05.2019
Атанас Димитров Атанасов3-109/22.05.2019
Недялка Гочева Рафаилова3-110/22.05.2019
Пейо Георгиев Пеев3-111/22.05.2019
Мариела Иванова Петрова3-112/22.05.2019
Еленка Димитрова Иванова3-113/22.05.2019
Румен Михов Куртев3-114/22.05.2019
Снежана Ангелова Куртева3-115/22.05.2019
Вяра Денева Великова3-116/22.05.2019
Николай Костадинов Минков3-117/22.05.2019
Николай Цветков Тодоров3-118/22.05.2019
Златка Лазарова Радева3-119/22.05.2019
Михо Куртев Иванов3-120/22.05.2019
Емил Иванов Великов3-121/22.05.2019
Ваня Райчева Петкова3-122/22.05.2019
Веселин Георгиев Петков3-123/22.05.2019
Даниела Веселинова Иванова3-124/22.05.2019
Пламенка Василева Христова3-125/22.05.2019
Жана Стоянова Иванова3-126/22.05.2019
Станка Тодорова Петрова3-127/22.05.2019
Вълчо Желязков Вълчев3-128/22.05.2019
Елена Маринова Митева3-129/22.05.2019
Марияна Петрова Симеонова3-130/22.05.2019
Росица Валентинова Илиева3-131/22.05.2019
Веселина Ганчева Василева3-132/22.05.2019
Елинка Божилова Иванова3-133/22.05.2019
Илко Сребков Марев3-134/22.05.2019
Янка Иванова Иванова3-135/22.05.2019
Ивелина Ганчева Георгиева3-136/22.05.2019
Светлана Младенова Руменова3-137/22.05.2019
Доньо Тодоров Марков3-138/22.05.2019
Ангел Борисов Димитров3-139/22.05.2019
Милко Милков Маринов3-140/22.05.2019
Любомир Илчев Иванов3-141/22.05.2019
Васил Минчев Минчев3-142/22.05.2019
Стефка Димитрова Сивкова3-143/22.05.2019
Марияна Христова Москова3-144/23.05.2019
Захари Атанасов Захариев3-145/23.05.2019
Мина Стоянова Великова3-146/23.05.2019
Искра Димова Трифонова3-147/23.05.2019
Деспина Гавраилова Пейчева3-148/23.05.2019
Елена Стефанова Славова3-149/23.05.2019
Гергина Андонова Николова3-150/23.05.2019
Никола Стоянов Воденичаров3-151/23.05.2019
Яни Димитров Янев3-152/23.05.2019
Сава Георгиев Ганев3-153/23.05.2019
Георги Савов Булгуров3-154/23.05.2019
Ивайло Георгиев Иванов3-155/23.05.2019
Иван Евелинов Ранчев3-156/23.05.2019
Михаил Христов Асенов3-157/23.05.2019
Янка Атанасова Кондова3-160/23.05.2019
Гинка Георгиева Николова3-158/23.05.2019
Георги Сашев Обретенов3-159/23.05.2019
Георги Петров Панайотов3-161/24.05.2019
Светлозар Стоянов Събев3-162/25.05.2019

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения