Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Иванка Иванова Врачовска4-1/22.05.2019
Валентина Георгиева Дикова4-2/22.05.2019
Самет Алиев Азисов4-3/22.05.2019
Марияна Николова Кирова4-4/22.05.2019
Илия Николов Морянов4-5/22.05.2019
Георги Илиев Медаров4-6/22.05.2019
Георги Христов Георгиев4-7/22.05.2019
Ралица Михайлова Нейчева4-8/22.05.2019
Фроска Станчева Николова4-9/22.05.2019
Калинка Георгиева Йорданова4-10/22.05.2019
Петър Гавраилов Петров4-11/22.05.2019
Тодорка Тодорова Георгиева4-12/22.05.2019
Иван Гавраилов Петров4-13/22.05.2019
Янка Иванова Сивкова4-14/22.05.2019
Иванка Димитрова Тодорова4-15/22.05.2019
Елеонора Тодорова Йорданова4-16/22.05.2019
Стефко Павлов Стефанов4-17/22.05.2019
Недка Сашева Маринова4-18/22.05.2019
Гавраил Стойков Гавраилов4-19/22.05.2019
Васил Кирчев Василев4-20/22.05.2019
Анелия Илиева Филипова4-21/22.05.2019
Яна Георгиева Колева4-22/22.05.2019
Митка Ганчева Калева4-23/22.05.2019
Мартин Великов Асенов4-24/22.05.2019
Стоянка Йорданова Иванова4-25/22.05.2019
Атанас Гинев Вълков4-26/22.05.2019
Исмаил Алиев Алиев4-27/22.05.2019
Петър Иванов Атанасов4-28/22.05.2019
Мирослава Мирчева Цанова4-29/22.05.2019
Тошко Койчев Стоев4-30/22.05.2019
Емил Чавдаров Мирославов4-31/22.05.2019
Адил Акифов Адилов4-32/22.05.2019
Мирослав Стефанов Власев4-33/22.05.2019
Светослав Илиев Сребков4-34/22.05.2019
Мариян Иванов Христов4-35/22.05.2019
Атанас Мирков Великов4-36/22.05.2019
Георги Маринов Петров4-37/22.05.2019
Господин Андонов Господинов4-38/22.05.2019
Неджати Мустафа Налбант4-39/22.05.2019
Исмаил Ферад Мехмед4-40/22.05.2019
Пеньо Атанасов Пенев4-41/22.05.2019
Йорданка Георгиева Райнова4-42/22.05.2019
Гюрсел Али Шабан4-43/22.05.2019
Даниел Атанасов Марков4-44/22.05.2019
Ненчо Панайотов Ненчев4-45/22.05.2019
Велизар Тошков Тодоров4-46/22.05.2019
Анка Самуилова Андонова4-47/22.05.2019
Сейнур Нежди Неджиб4-48/22.05.2019
Фикрет Етем Девриш4-49/22.05.2019
Галина Лазарова Иванова4-50/22.05.2019
Ненка Христова Тодорова4-51/22.05.2019
Василка Ангелова Калчева4-52/22.05.2019
Маргарита Генова Господинова4-53/22.05.2019
Тодорка Великова Тодорова4-54/22.05.2019
Никола Матеев Николов4-55/22.05.2019
Атанас Делев Ташев4-56/22.05.2019
Михаил Иванов Божков4-57/22.05.2019
Руска Йорданова Ташева4-58/22.05.2019
Николина Ценова Чобанова4-59/22.05.2019
Георги Желязков Георгиев4-60/22.05.2019
Красимирка Добрева Георгиева4-61/22.05.2019
Красимира Иванова Маринова4-62/22.05.2019
Иванка Жекова Кръстева4-63/22.05.2019
Аптула Ахмед Юмер4-64/22.05.2019
Айля Керимова Феим4-65/22.05.2019
Леман Февзиева Яхова4-66/22.05.2019
Мария Георгиева Стоянова4-67/22.05.2019
Дженгиз Сюлейман Чирпанлъ4-68/22.05.2019
Сали Исмаил Феим4-69/22.05.2019
Асан Акиф Мюмюн4-70/22.05.2019
Сунай Мехмед Али4-71/22.05.2019
Борис Йорданов Радев4-72/22.05.2019
Бюлянт Мехмед Расим4-73/22.05.2019
Левент Салим Галиб4-74/22.05.2019
Метин Сабит Етем4-75/22.05.2019
Айтен Осман Чирпанлъ4-76/22.05.2019
Бейзат Алейдинов Ембиев4-77/22.05.2019
Назми Февзи Назми4-78/22.05.2019
Сейхан Алиайдин Хаджи4-79/22.05.2019
Алиайдин Нури Хаджи4-80/22.05.2019
Салим Нуридин Феим4-81/22.05.2019
Али Ибрям Амид4-82/22.05.2019
Албена Светославова Недялкова4-83/22.05.2019
Бахар Осман Аптула4-84/22.05.2019
Адил Адем Фейзула4-85/22.05.2019
Тургут Мехмед Исмаил4-86/22.05.2019
Койна Елкова Колева4-87/22.05.2019
Елена Кирова Иванова4-88/22.05.2019
Дойчо Марков Дойчев4-89/22.05.2019
Милчо Русинов Митов4-90/22.05.2019
Радка Върбанова Стефанова4-91/22.05.2019
Софка Стоянова Иванова4-92/22.05.2019
Живко Проданов Иванов4-93/22.05.2019
Иван Маринов Белчев4-94/22.05.2019
Стоян Гочев Георгиев4-95/22.05.2019
Емилия Стойкова Милева4-96/22.05.2019
Икмал Нихатова Ахмедова4-97/22.05.2019
Стела Симеонова Аркалиева4-98/24.05.2019
Сибел Тефик Исмаил4-99/25.05.2019
Рамадан Исмаил Рамадан4-100/25.05.2019
Мехмед Расим Кямил4-101/25.05.2019
Шенер Енал Адил4-102/25.05.2019
Айхан Ахмед Ахмед4-103/25.05.2019

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения