Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

ПП „Възраждане“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Мирослав Веселинов Балчев5-1/22.05.2019
Майя Йосифовна Сапожникова5-2/22.05.2019
Йордан Николов Йорданов5-3/22.05.2019
Константина Венциславова Спасова5-4/22.05.2019
Сребко Спиров Тодоров5-5/22.05.2019
Веселинка Тодорова Димитрова5-6/22.05.2019
Евдокия Тодорова Попова5-7/22.05.2019
Марин Минков Попов5-8/22.05.2019
Стоян Петров Петков5-9/22.05.2019

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения