Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

ПП ВОЛТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Страхил Тутраканов Каменов6-1/22.05.2019
Андриана Величкова Атанасова6-2/22.05.2019
Донка Славова Чобанова6-3/22.05.2019
Светлозар Маринов Монов6-4/22.05.2019
Петър Николов Ангелов6-5/22.05.2019
Иринка Денкова Петрова6-6/22.05.2019
Иванка Димова Герджикова6-7/22.05.2019
Дамян Христов Иванов6-8/22.05.2019
Силвия Николова Славова6-9/22.05.2019
Димитричка Кирилова Кирова6-10/22.05.2019
Добромир Симеонов Банев6-11/22.05.2019
Ивелина Атанасова Кънева6-12/22.05.2019
Десислава Михайлова Михайлова6-13/22.05.2019
Светлин Николов Русев6-14/22.05.2019
Мария-Габриела Светлинова Русева6-15/22.05.2019
Силвия Колева Трендафилова6-16/22.05.2019
Силвия Севдалинова Колева6-17/22.05.2019
Назлъ Бахри Джевджет6-18/22.05.2019
Росица Марианова Иванова6-19/22.05.2019
Красимира Георгиева Банева6-20/22.05.2019
Николай Стоянов Колев6-21/22.05.2019
Валери Симеонов Вълчев6-22/22.05.2019
Йорданка Пламенова Атанасова6-23/22.05.2019
Стефан Драгнев Костов6-24/22.05.2019
Маргарита Иванова Вълкова-Желева6-25/22.05.2019
Антоанета Добромирова Славова6-26/22.05.2019
Милена Веселинова Русева6-27/22.05.2019
Антони Александров Желев6-28/22.05.2019
Станка Петрова Стоянова6-29/22.05.2019
Светослав Иванов Стоянов6-30/22.05.2019
Бирджан Сали Беядин6-31/22.05.2019
Стоян Колев Славов6-32/22.05.2019
Йови Атанасов Йовев6-33/22.05.2019
Василка Неделчева Йовева6-34/22.05.2019
Александър Деянов Георгиев6-35/22.05.2019
Жулиета Атанасова Георгиева6-36/22.05.2019
Светослав Стоянов Паскалев6-37/22.05.2019
Мартин Йорданов Стоянов6-38/22.05.2019
Росица Светлозарова Монова6-39/22.05.2019
Борислав Драгомиров Капитанов6-40/22.05.2019
Гергана Красимирова Георгиева6-41/22.05.2019
Жаклина Димитрова Георгиева6-42/22.05.2019
Стефан Тодоров Енчев6-43/22.05.2019
Иван Драгомиров Демирев6-44/22.05.2019
Елеонора Желязкова Русева6-45/22.05.2019
Добромир Иванов Русев6-46/22.05.2019
Никола Георгиев Абаджиев6-47/22.05.2019
Румяна Божидарова Минчева6-48/22.05.2019
Пенка Недялкова Симеонова6-49/22.05.2019
Георги Димитров Димов6-50/22.05.2019
Гълъбин Илиев Денев6-51/22.05.2019
Дарин Деянов Киров6-52/22.05.2019
Нелина Иванова Илиева6-53/22.05.2019
Атанас Драгомиров Капитанов6-54/22.05.2019
Димитър Михайлов Димитров6-55/22.05.2019
Минчо Тодоров Минчев6-56/22.05.2019
Костадинка Георгиева Ангелова6-57/22.05.2019
Иван Ганчев Ангелов6-58/22.05.2019
Станка Петкова Пимпирева6-59/22.05.2019
Захари Николаев Пимпирев6-60/22.05.2019
Диана Йорданова Славова6-61/22.05.2019

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения