Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Христина Колева Колева7-1/23.05.2019
Злати Марчев Златев7-2/23.05.2019
Марин Митев Иванов7-3/23.05.2019
Еленка Демирова Чавгаджиева7-4/23.05.2019
Марга Димова Димитрова7-5/23.05.2019
Иванка Недева Недева7-6/23.05.2019
Антоанета Върбанова Иванова7-7/23.05.2019
Ивайло Живков Янишев7-8/23.05.2019
Калиро Тодорова Калинкова7-9/23.05.2019
Живка Василева Карагюлиева7-10/23.05.2019
Райчо Янков Демиров7-11/23.05.2019
Албена Стефанова Вълова7-12/23.05.2019
Величка Алексиева Ташкова7-13/23.05.2019
Иванка Иванова Йорданова7-14/23.05.2019
Росица Тонева Кръстева7-15/23.05.2019
Стефани Илиева Петкова7-16/23.05.2019
Ивелина Георгиева Денева7-17/23.05.2019
Петранка Йорданова Георгиева7-18/23.05.2019
Димитър Стоянов Георгиев7-19/23.05.2019
Катя Ганчева Петрова7-20/23.05.2019
Алекси Димитров Иванов7-21/23.05.2019
Янка Стефанова Тодорова7-22/23.05.2019
Татяна Динева Тодорова7-23/23.05.2019
Февзи Алиш Хасан7-24/23.05.2019
Кевсер Салим Хасан7-25/23.05.2019
Марияна Станева Куманова7-26/23.05.2019
Ивелина Георгиева Симеонова7-27/23.05.2019
Весиля Абил Салим7-28/23.05.2019
Веселин Иванов Господинов7-29/23.05.2019
Красимир Тодоров Костадинов7-30/23.05.2019
Петър Владимиров Георгиев7-31/23.05.2019
Гана Вълчева Иванова7-32/23.05.2019
Иван Желязков Симеонов7-33/23.05.2019
Георги Иванов Михайлов7-34/23.05.2019
Мариян Севдалинов Стойчев7-35/23.05.2019
Желязко Симеонов Маринов7-36/23.05.2019
Андрей Георгиев Петров7-37/23.05.2019
Иван Стоянов Иванов7-38/23.05.2019
Пенка Христова Гавраилова7-39/23.05.2019
Марин Георгиев Трендафилов7-40/23.05.2019
Господин Валентинов Иванов7-41/23.05.2019
Севдалин Димитров Атанасов7-42/23.05.2019
Николай Димчов Няголов7-43/23.05.2019
Димо Минчев Димов7-44/23.05.2019
Ренета Стефанова Иванова7-45/23.05.2019
Ивайло Маринов Колев7-46/23.05.2019
Николай Колев Симеонов7-47/23.05.2019
Георги Любомиров Хинев7-48/23.05.2019
Ивайло Денчев Георгиев7-49/23.05.2019
Павлина Янкова Иванова7-50/23.05.2019
Иванка Минкова Тодорова7-51/23.05.2019
Николинка Енева Йорданова7-52/23.05.2019
Красимир Илиев Василев7-53/23.05.2019
Виолета Станчева Тодорова7-54/23.05.2019
Петя Николова Карамилева7-55/23.05.2019
Пепа Стоянова Костадинова7-56/23.05.2019
Каля Иванова Калчева7-57/23.05.2019
Николинка Петрова Костадинова7-58/23.05.2019

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения