Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 51-ЕП
Добрич, 07.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево

Постъпило е  предложение с вх.№69-ЕП/03.05.2019 от Пламен Йорданов Димитров– упълномощен представител на  „ОП - ВМРО“ за промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево.

 

На основание чл. 72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК и във връзка с Решение №44-ЕП от 30.04.2019 г.  на РИК Добрич, Районната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

Заменя членове от състава на „ОП - ВМРО“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Генерал Тошево, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200014

председател

Атанас Вълчев Димитров

ОП-ВМРО

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200014

председател

Светла Илиева Георгиева

ОП-ВМРО

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

 

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 07.05.2019 в 18:02 часа

Свързани решения:

44-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения